• På tide å få svar

  Nordlys Etterforskning

  Bakgrunnssjekk

  Vi fremskaffer informasjon

  Spaning

  Spaner, observerer og gransker

  Oppsporing

  Sporer opp verdier og personer

  Utroskap

  Avslører utroskap

  Kontor

  Storgata 2A, Halden

 • Om Oss

  Vi er Nordlys Etterforskning, og spesialiserer oss innen privatetterforskning.

  Vi har fem i administrasjonen, og etterforskere fordelt over hele Norge.

   

  Våre privatetterforskere utreder, etterforsker, og gir rådgivning i mange type saker.

  Eksempler på dette er spaningsoppdrag, utroskap, oppsporing, fartskontroll, svinn m.m.
   

  Vi rykker også ut ved akutt behov for bistand i en sak.

   

  Med moderne teknologi og sikre arbeidsmetoder, kan vi tilby fantastiske etterforskningstjenester til både privatpersoner, og til næringslivet.

 • Tjenester

  Dette er kun et utvalg av tjenestene vi tilbyr.

  Vi fremlegger en oversiktlig oppdragsbeskrivelse, og ved oppdragets slutt lager vi en klar og tydelig sluttrapport.

   

  Kontakt oss ved spørsmål, for gratis vurdering og uforpliktende tilbud.
   

  Vi tilbyr Norges beste priser innen privatetterforskning!

  Spaning

  Med spaning menes å overvåke eller holde noen eller noe under oppsikt, for å skaffe seg den informasjonen man ønsker. Denne tjenesten blir ofte brukt i forbindelse med utroskap, bedrageri, kartlegging, tyverier og svinn.

  • Vi fremskaffer opplysninger
  • Vi oppsporer personer og verdier
  • Vi spaner, observerer og gransker
  • Vi leverer til privatpersoner og bedrifter
  • Vi tar oppdrag når som helst på døgnet
   
   
   
   

  Utroskap

  Mistenker du at partneren din er utro? Våre etterforskere har erfaringen som kreves for å avdekke dette. Vi er svært diskré, og leverer 24/7.

  • Vi spaner på personer
  • Vi avslører utroskap
  • Vi observerer og dokumenterer
  • Vi tar oppdrag når som helst på døgnet
   
   
   
   
   
   
   

  Slektsforskning & Familiegjenforening

  Er du interessert i å finne ut mer om hvor dine forfedre kom fra, hva de het og hva de drev med? Eller kanskje du har mistet kontakten med et nært familiemedlem?

   

  Vi hjelper deg med å finne ut av dette effektivt og til en rimelig pris!

  • Vi lager enkle slektstrær
  • Vi lager omfattende slektstrær
  • Vi finner arvinger til arveoppgjør
  • Vi oppsporer bortkomne personer
  • Vi dokumenterer og leverer utfyllende rapporter
  • Vi leverer til privatpersoner, advokater og offentlige instanser
  • Vi tar oppdrag når som helst på døgnet

  Bakgrunnssjekk

  Er du midt oppe i en ansettelsesprosess, og ønsker informasjon om kandidatene? Vi fremskaffer informasjon, og legger frem en oversiktlig rapport!

  • Vi fremskaffer opplysninger
  • Vi utfører digital etterforskning
  • Vi bruker digitale verktøy
  • Vi kontakter referanser
  • Vi dokumenterer
  • Vi leverer til privatpersoner og bedrifter
  • Vi tar oppdrag når som helst på døgnet
   
   
   
   

  Oppsporing

  Er du på utkikk etter å oppspore verdier eller personer?

  Vi leter frem det du ønsker.

  • Vi oppsporer personer og verdier
  • Vi bruker digitale verktøy
  • Vi observerer og dokumenterer
  • Vi leverer til privatpersoner og bedrifter
  • Vi tar oppdrag når som helst på døgnet
   
   
   
   
   

  Henlagte Politisaker

  Har saken din blitt henlagt av Politiet? Vi vurderer saken gratis, og løser saken for deg!

  • Vi oppsporer personer, kjøretøy og gjenstander
  • Vi kan konfrontere
  • Vi bruker digitale verktøy
  • Vi observerer og dokumenterer
  • Vi spaner
  • Vi skaffer bevis
  • Vi kontakter riktige instanser
  • Vi leverer til privatpersoner og bedrifter
  • Vi tar oppdrag når som helst på døgnet

   

  Kontrollkjøp

  Er du usikker på en av dine ansatte eller leverandører?

  Vi utfører kontrollkjøp, og dokumenterer handelen.

  • Vi utfører kontrollkjøp
  • Vi utfører, observerer og dokumenterer handelen
  • Vi dokumenterer adferden til selgeren
  • Vi oppdager svindel og andre forhold
  • Vi leverer til bedrifter og organisasjoner
  • Vi tar oppdrag når som helst på døgnet

   

   

   

   

   

   

  Trusler, Utpressing og Stalking

  Har du problemer med en pågående person, trusler eller utpressing?
  Vi hjelper deg.

  Vi vet at hverdagen din påvirkes av dette. Vi hjelper deg med å finne ut hvem det er, og kan hjelpe deg videre ved en konfrontasjon eller med bevis til en anmeldelse eller søknad om besøksforbud.

  • Vi oppsporer personer
  • Vi kan konfrontere
  • Vi bruker digitale verktøy
  • Vi observerer og dokumenterer
  • Vi skaffer bevis til anmeldelse eller besøksforbud
  • Vi kontakter riktige instanser
  • Vi leverer til privatpersoner og bedrifter
  • Vi tar oppdrag når som helst på døgnet
 • Rapporter

  Ved oppdrag vil du få følgende:

   

  - Oppdragsbeskrivelse (i forkant av oppdrag)

   

  - Spaningsrapporter underveis (typisk per utført arbeidsdag som inkluderer spaning og spørsmål til involverte i en sak. Man vil få periodisk oppdatering ved digital etterforskning og evnt. annen saksgang)

   

  - Sluttrapport, inklusivt alt av bevis fremskaffet i saken (loggføring, bildebevis og informasjon om innhentet videobevis, lydopptak og annet)

   

  Til slutt vil alt bli lagt inn i én fil, hvor dette blir organisert i mapper med tilhørende undermapper, slik at man enkelt finner frem.

 • Kontakt Oss

  Kontakt oss for gratis befaring, bestilling av tjenester, mer informasjon og pris.

  Innsending av skjema er helt uforpliktende.

  Man kan betale fakturaer over nettbank eller Vipps!
  Vipps nummer: 136432

  HOVEDKONTOR
  Storgata 2A
  Halden
  24/7
  +47 930 88 622
×
SALGSVILKÅR

DEL 1

1. Personopplysninger
Alle personopplysninger behandles fortrolig og i henhold til norsk lov.

2. Salg av opplysninger
Vi utfører alle oppdrag som konsulenter. Du betaler for en tjeneste som vi utfører. Vi garanterer ikke for resultatet (f.eks. at personen du undersøker ikke eksisterer) og vi refunderer ikke beløpet du har innbetalt hvis jobben er utført (dvs. vi har brukt tiden til å gjøre undersøkelsen(e) for deg).

3. Sakens utfall
Det gis ingen garanti for sakens utfall eller resultat. Dette selv om det anbefales at saken etterforskes slik det er beskrevet i en oppdragsavtale.

4. Fakturering
Beløpet forfaller umiddelbart til betaling før oppstart av oppdraget.

5. Beregning av salær
Vi fører fortløpende arbeidsliste som oppdragsgiver på anmodning kan få oversendt.
I tillegg til salær dekkes alle utgifter og gebyrer (relatert til utføring av oppdraget) av oppdragsgiver.
Ved betaling etter forfall bergnes den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrente. Ved utstedelse av betalingsvarsel og/eller inkassovarsel påløper purregebyr.
Undertegnede erklærer herved at er gjort kjent med, er inneforstått og godtar alt innhold i denne kontrakten.


DEL 2

6. Oppsigelse av avtaler
Oppdragsgiver kan når som helst ubegrunnet si opp avtalen, men forskuddsbetaling vil ikke refunderes (les: tilbakebetalt). Oppdragsgiver forplikter seg ikke til å automatisk forlenge varigheten av oppdraget.
Oppdragstaker kan når som helst ubegrunnet si opp avtalen. Forskuddsbetalt salær (med alle utlegg og kostnader trukket fra) for timer som ennå er utestående, skal refunderes oppdragsgiver innen fire (4) uker.

7. Uriktige eller tilbakeholde opplysninger
Det forutsettes at oppdraget kan avbrytes umiddelbart dersom oppdragsgiver har tilbakeholdt opplysninger og/eller gitt ukorrekte/usanne opplysninger. Den avtalte prisen og beløpet for denne sak skal betales i sin helhet. Forskuddsbetalinger vil ikke bli refundert.

8. Taushetserklæring
Oppdragsgiver og oppdragstaker har taushetsplikt om oppdraget og innholdet i denne avtalen. Oppdragstaker kan oppgi nødvendig informasjon om oppdraget og oppdragsgiver hvis dette er påkrevet ved innhenting av informasjon fra tredjepart.
Taushetserklæringen oppheves ved dødsfall for oppdragstaker og oppdragsgiver hvis oppdraget kan relateres til dødsfallet.

9. Konsulenttjenester og produkter
Ved salg av konsulenttjenester i forbindelse med produkter, brytes produktgarantien og dermed brytes også retten til å bytte- eller få produktet reparert. Nordlys Etterforskning er ikke ansvarlig for produktet, og varen leveres "som den er" ("as is"). Produktet må ikke brukes til å bryte norsk lov. Kjøper er selv ansvarlig for å sette seg inn i lover og regler.

10. Gjenskapelse av slettet data fra enheter
Vi krever at kunden sender passord og koder hvis enheten er låst, såfremt ikke annet er avtalt på forhånd. Vi kan i de fleste tilfeller bryte opp enheten hvis kunde ikke husker koden(e). Enheter, som er tilbakestilt til fabrikkinnstillinger, vil normalt ikke inneholde data som kan gjenskapes. Vi fakturerer for timene vi bruker og ikke på resultatbasis.

11. Tvisteløsning
Tvister skal søkes løst gjennom forhandlinger. Oppdragstakers hjemting vedtas som verneting.

12. Spesielle bestemmelser
Oppdrag påbegynnes når avtalt forskuddsbetaling er registrert på vår konto. Ved utvidelse av oppdraget må ny avtale inngås. Ved (eventuelle) andre avtaler i forhold til oppdrag, hvor ikke opplysninger stemmer overens med denne, vil denne avtalen være gjeldene for oppdraget.